Loading...
 
News  /  2022

Ισχυρή και πρωταγωνιστική η παρουσία της CONVIN S.A. στο 11ο Συνέδριο του HAPCO

Αθήνα, 5 Μαΐου 2022 
Ισχυρός εκπρόσωπος του κλάδου του επαγγελματικού και συνεδριακού τουρισμού, με διαχρονική και επιτυχημένη πορεία στον χώρο, η CONVIN έδωσε για μια ακόμα χρονιά δυναμικό παρόν στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο του HAPCO & DES, με κεντρικό μήνυμα “Reconnect to Accelerate”, που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Απριλίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η CONVIN εκφράζει την έμπρακτη στήριξή της στο έργο και τις δράσεις του HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organizers) διακρινόμενη ως ένα από τα πιο ενεργά μέλη του Συνδέσμου και με εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο στο υψηλότερο επίπεδο με τη συμμετοχή της Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου κυρίας Αντωνίας Αλεξάνδρου. Στις εκλογές που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών του πρόσφατου Συνεδρίου η αναγνώριση στην εταιρεία και προσωπικά στην κυρία Αλεξάνδρου για τη συνεισφορά της στον χώρο του συνεδριακού τουρισμού εκφράστηκε με την τιμητική εκλογή της στη θέση της Γενικής Γραμματέως στο Διοικητικό Συμβούλιο του HAPCO.

Τόσο τα μέλη όσο και η πρόεδρος της CONVIN – συμμετείχε ως Συντονίστρια σε συζητήσεις με υψηλούς προσκεκλημένους - στήριξαν δυναμικά το Συνέδριο και τις δράσεις του HAPCO υπογραμμίζοντας με την παρουσία τους την ανάγκη για συλλογική προσπάθεια στον δύσκολο αγώνα για ενδυνάμωση του επαγγελματικού και συνεδριακού τουρισμού σε μια πρωτόγνωρη και δύσκολη διεθνή συγκυρία που έχει πλήξει καταλυτικά κάθε τομέα κοινωνικής δραστηριότητας.

Η επανεκκίνηση των συνεδρίων και η χάραξη στρατηγικής που θα διαμορφώσει το νέο πλαίσιο στο μέλλον βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Συνεδρίου που διεξήχθη υπό τη σκέπη της εισβολής και του πολέμου στην Ουκρανία, μια τραγική δοκιμασία που σίγουρα θα προκαλέσει επιπτώσεις τόσο στον Τουρισμό, γενικά, όσο, και ειδικά, στον Επαγγελματικό και Συνεδριακό Τουρισμό.

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους υψηλοί προσκεκλημένοι, η υφυπουργός Τουρισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη, Γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ολυμπία Αναστασοπούλου, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων, Νικόλας Κελαιδίτης, η Regional Director Europe ICCA, Tamara Bernstein και ο CEO της IAPCO, Martin Boyle.

Ο επαγγελματικός και συνεδριακός τουρισμός παρά τους κραδασμούς και τις προκλήσεις στις οποίες κλήθηκε ν’ ανταποκριθεί, υπό τη συνθήκη της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, επέδειξε ισχυρά αντανακλαστικά και τη δυναμική να μπορέσει να ανακάμψει και να επανέλθει δυναμικά στη διεθνή σκηνή προσφέροντας ουσιαστικά στην κοινωνία, την οικονομία και τον άνθρωπο.

Strong and leading presence of CONVIN S.A. at the 11th HAPCO Conference

Athens, May 5th, 2021 
CONVIN, a high-caliber representative of the Congress Industry, once again showed a dynamic presence at the 11th Panhellenic Conference of the HAPCO & DES, that was held on 12 and April 13 in Athens, with the central message of "Reconnect to Accelerate".

CONVIN expresses its support to the work and actions of the HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organizers), and was thus distinguished as one of the most active members of the Association, representing on the Board of Directors at the highest level with the participation of the President & CEO of CONVIN Mrs. Antonia Alexandrou. In the elections held in the framework of the recent Conference, the recognition of the company and on a personal level of Mrs. Alexandrou for her contribution in the sector of conference tourism, was expressed by her honorary election as General Secretary to the Board of HAPCO.

Both the members and the President of CONVIN, who participated as Coordinators in discussions with high guests, strongly supported the Conference and the actions of HAPCO, emphasizing with their presence the need for a collective effort in the difficult struggle for strengthening professional and conference tourism in an unprecedented and difficult international situation that has catalyzed every sector of social activity.

The resumption of the conferences and the drawing up of a strategy that will shape the new framework in the future were the focal point of the Conference which held in the spotlight of the invasion and war in Ukraine, a tragic ordeal that will surely have an impact on both tourism, in general, and, especially, in Professional and Conference Tourism.

The conference was honored with the presence of high guests, Deputy Minister of Tourism, Mrs. Sofia Zacharaki, Secretary General of Tourism Policy and Development, Mrs. Olympia Anastassopoulou, President of the Hotel Chamber of Greece, Mr. Alexandros Vasilikos, member of the Board of Directors of SETE, Mr. Konstantinos Alexopoulos, President of Hellenic Association of Tourist & Travel Agencies of Greece, Mr. Nikolas Kelaiditis, Regional Director Europe ICCA, Mrs. Tamara Bernstein and CEO of IAPCO, Mr. Martin Boyle.

Professional and conference tourism, despite the shocks and challenges it was called upon to respond to under the pandemic crisis and the war situation in Ukraine, has shown strong reflexes and the potential to be able to recover and return dynamically to the international stage by making a substantial contribution to society, economy, and human be.
Sign Up To Our Newsletter

To get the latest news from us, please subscribe your email.

  •  
  •  
  •  

Certification

CONVIN is an
ISO 9001:2015 certified company

Memberships